Zwazo


Zwazo
Yon bèt ki gen anpil plim sou prèske tout kò li, ki gen yon bèk avèk zèl li kapab itilize pou li vole. Gen zwazo ki piti anpil e gen zwazo ki gwo anpil. Zwazo pa pouse pitit yo tou vivan, men ponn ze epi yo kouve ze yo. Moun manje vyann, prèske, tout zwazo. Yon ekspresyon moun itilize pou di yon moun sanble avèk yon ti zwazo ki ap vole e nenpòt moun ki vle kapab tire sou li pou touye li. Yon inosan.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.